over speels collectief

Speels Collectief vormt een theatergezelschap met een niet-normatieve samenstelling. Dit betekent dat mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook volwaardig deel kunnen uitmaken aan ons gezelschap. We streven naar een samenstelling van performers met variatie in onder andere leeftijd, gender, (fysieke, verstandelijke, sociale) beperking en etniciteit. Ook door de onderwerpskeuze belichaamt het gezelschap diversiteit. Voorstellingen raken thema’s aan die te maken hebben met machtsstructuren, ongelijkheid of (on)afhankelijkheid. Op deze manier ontmantelt Speels Collectief vooroordelen, ontsluit het de belevingswereld van onder andere mensen met een beperking voor een breed publiek, werkt het aan wederzijds begrip en uitwisseling én verandert het de beeldvorming over actuele thematiek als inclusiviteit en participatie.

visie

De maatschappij verdeelt mensen in categorieën en bestempelt hen als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. Deze verdeling bepaalt in welke mate iemand het recht heeft deel uit te maken van de samenleving en kunstwereld. Door theater te maken met een zo divers mogelijk gezelschap doorbreekt Speels Collectief deze tweedeling. Want volgens ons is niet een bepaald lichaam of bepaalde geest beperkend, maar onze maatschappij en haar definitie van ‘normaal’.

Speels Collectief bestaat uit twee takken: Community en Company. Onze Community is toegankelijk voor iedereen en is een plek om elkaar te ontmoeten op de vloer. In onze Community komen deelnemers in aanraking met verschillende disciplines en kunnen zij zich daarin ontwikkelen. Met onze Community spelen we voorstellingen op regionaal niveau. Dat is altijd in samenwerking met studenten van kunst- en sociale opleidingen. Performers uit onze Community kunnen doorgroeien naar onze Company. De Company wordt per voorstelling opnieuw samengesteld. We stellen per voorstelling een gezelschap samen met diverse performers die aansluiten op basis van hun talent en vaardigheden plus hun link met de thematiek van de desbetreffende voorstelling. Met dit gezelschap maken we voorstellingen van hoog artistiek niveau en gaan we op tour door heel Nederland.

COMMUNITY & COMPANY

oprichters sanne & Merel

MEREL VAN LIESHOUT

In 2014 heeft Merel met Sanne Speels Collectief opgericht. Samen vormen zij de artistieke leiding van het gezelschap. Merel studeerde in 2016 af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en in 2021 van de master Gender Studies aan Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de praktijk van inclusieve theatergezelschappen.

Sanne Arbouw

Sanne studeerde in 2016 af van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en is sindsdien een maatschappelijk bevlogen en documentair theatermaker. De groep waarmee ze werkt stelt ze zo divers mogelijk samen om een zo breed mogelijk palet aan perspectieven te tonen op de vloer. Door deze perspectieven naast elkaar te plaatsen bevraagt zij in haar voorstellingen de norm en doorbreekt zij normatieve ideaalbeelden. 

Bij Speels Collectief zetten we ons in voor de ontwikkeling van inclusief theater in Nederland. Wij bieden als theatergezelschap de mogelijkheid om deel te nemen in zowel Tilburg als Arnhem.

In de buurt van Tilburg geven we iedere dinsdagavond op Landpark Assisië in Biezenmortel een danstheaterles aan een zeer diverse groep mensen. Hierbij worden inclusieve werkvormen ingezet, zodat iedereen mee kan doen. Aan het einde van de lessenreeks houden we een presentatie op het landpark.

In Arnhem, op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, repeteren we iedere vrijdag met twee groepen diverse spelers. Zo maken we elk halfjaar een interdisciplinaire theatervoorstelling. Deze voorstellingen raken vaak thema’s aan die gaan over de diversiteit van de mens, en hoe de maatschappij omgaat met mensen die afwijken van de norm.

Bij ons theatercollectief kan je op allerlei manieren deelnemen aan theater: als speler, danser, performer, beweger of muzikant, waarbij we altijd kijken naar alles wat een persoon wél te bieden heeft.we

Ga naar de inhoud