over speels collectief

Speels Collectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap. We streven naar een samenstelling van performers, makers en medewerkers met zoveel mogelijk variatie in onder andere leeftijd, gender en etniciteit, en ons gezelschap bestaat uit mensen met en zonder (fysieke/verstandelijke/sociale) beperking. Mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook, kunnen bij ons volwaardig deel uitmaken van het gezelschap. 
 
Ook in de werkwijze en in de thematiek van onze voorstellingen belichaamt Speels Collectief diversiteit en inclusiviteit. We werken vanuit ieders individuele mogelijkheden, en de belevingswereld van onze performers en makers staat in onze voorstellingen centraal. Zo trekken we ideaalbeelden en maatschappelijke normen van hun sokkel, en gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven. Speels Collectief bevraagt de norm, zoekt de verwondering en omarmt het ongewone.

visie

In onze maatschappij worden mensen verdeeld in categorieën en bestempeld als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. Deze verdeling bepaalt in welke mate iemand de kans krijgt deel uit te maken van de samenleving en van de kunstwereld. Door theater te maken met een zo divers mogelijk gezelschap doorbreekt Speels Collectief deze tweedeling en worden denkbeelden opengebroken en nieuwe perspectieven getoond. Want volgens ons is niet een bepaald lichaam of bepaalde geest beperkend, maar onze maatschappij en haar definitie van ‘normaal’.

Speels Collectief bestaat uit de Community en de Company. Onze Community is toegankelijk voor iedereen. We bieden er lessen aan en maken voorstellingen die spelen op regionaal niveau, in een sociale context (zorg/onderwijs) en op theaterfestivals. Zowel in Arnhem als in Tilburg hebben we twee vaste groepen die onderdeel uitmaken van onze Community. Performers uit onze Community kunnen doorgroeien naar de Company.
 
Onze Company bestaat uit een wisselende samenstelling van performers die we per voorstelling selecteren. We kiezen de performers op basis van hun talent en vaardigheden, maar ook op basis van hun specifieke perspectief op de thematiek van desbetreffende voorstelling. De Company-voorstellingen spelen op landelijk niveau, in een professionele context.

COMMUNITY & COMPANY

oprichters sanne & Merel

MEREL VAN LIESHOUT

In 2014 hebben Sanne en Merel Speels Collectief opgericht. Samen vormen zij de artistieke leiding van het gezelschap. Merel studeerde in 2016 af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Als docent en maker werkte zij daarna bij verschillende theaters en musea. In 2021 rondde Merel de master Gender Studies aan Universiteit Utrecht af met haar onderzoek naar de praktijk van inclusieve theatergezelschappen. Sindsdien richt Merel zich volledig op de ontwikkeling en groei van Speels Collectief als inclusief theatergezelschap.

Sanne Arbouw

Ook Sanne studeerde in 2016 af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sindsdien is zij een maatschappelijk bevlogen theatermaker. Om in haar voorstellingen een rijk palet aan perspectieven te kunnen tonen, werkt Sanne altijd met een zo divers mogelijke samenstelling van performers. Bij Speels Collectief maakt Sanne voorstellingen waarin ze normatieve ideaalbeelden bevraagt en niet of weinig gehoorde perspectieven een podium biedt.

 

Bij Speels Collectief zetten we ons in voor de ontwikkeling van inclusief theater in Nederland. Wij bieden als theatergezelschap de mogelijkheid om deel te nemen in zowel Tilburg als Arnhem.

In de buurt van Tilburg geven we iedere dinsdagavond op Landpark Assisië in Biezenmortel een danstheaterles aan een zeer diverse groep mensen. Hierbij worden inclusieve werkvormen ingezet, zodat iedereen mee kan doen. Aan het einde van de lessenreeks houden we een presentatie op het landpark.

In Arnhem, op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, repeteren we iedere vrijdag met twee groepen diverse spelers. Zo maken we elk halfjaar een interdisciplinaire theatervoorstelling. Deze voorstellingen raken vaak thema’s aan die gaan over de diversiteit van de mens, en hoe de maatschappij omgaat met mensen die afwijken van de norm.

Bij ons theatercollectief kan je op allerlei manieren deelnemen aan theater: als speler, danser, performer, beweger of muzikant, waarbij we altijd kijken naar alles wat een persoon wél te bieden heeft.we

Ga naar de inhoud