Theatergezelschap Speels Collectief

Speels Collectief is een mixed-abled divers theatergezelschap voor inclusief theater. Wij maken theater vanuit ieders mogelijkheden en onmogelijkheden.

Over Ons Theatergezelschap

Speels Collectief vormt een inclusief theatergezelschap met een niet-normatieve samenstelling. Mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook kunnen volwaardig deel uitmaken van ons gezelschap. Het theatergezelschap bestaat dan ook uit een groep diverse mensen met betrekking tot (fysieke, verstandelijke, sociale) beperking, leeftijd, gender en etniciteit. De onderwerpen van onze voorstellingen hebben dan ook vaak te maken met machtsstructuren, ongelijkheid of (on)afhankelijkheid. Op deze manier ontmantelt Speels Collectief vooroordelen, ontsluit het de belevingswereld van onder andere mensen met een beperking voor een breed publiek, werkt het aan wederzijds begrip en uitwisseling én verandert het de beeldvorming over actuele thematiek als inclusiviteit en participatie.

THEATERGEZELSCHAP ARNHEM

Theatergroep op podium met tekstachtergrond.

Aan ArtEZ University of the Arts repeteert Theatergezelschap Arnhem. Hier repeteren twee diverse groepen zes tot negen maanden lang voor twee voorstellingen. De persoonlijke input van de performers spelen een grote rol in de voorstellingen. Deze groepen presenteren hun voorstellingen op ArtEZ en op verschillende locaties in de regio, waaronder zorg- en onderwijsinstellingen en festivals. De groepen worden begeleid door een professionele docent of maker en een afstuderende docent van de kunstacademie.

Theatergezelschap Tilburg

We bestaan uit verschillende groepen, waaronder Theatergezelschap Tilburg. Deze groep doet iedere dinsdagavond mee met danstheaterlessen op Landpark Assisië in Biezenmortel nabij Tilburg. Dit is een heel diverse groep: er is variatie in beperking, leeftijd, gender en etniciteit. Ook bewoners van het landpark volgen deze lessen. Hier zorgen we er dan ook voor dat iedereen – ongeacht wat dan ook – mee kan doen. Daarom worden er inclusieve werkmethoden ingezet. Dat gebeurt onder leiding van een professionele dans- of theaterdocent en stagiairs van de kunstacademie. Na de lessen presenteert de groep een korte voorstelling op het landpark.

Ga naar de inhoud